Atletická mládež

Tréningy spočívajú v športových a pohybových hrach, ktoré obsahujú prvky atletiky,športovej gymnastiky a loptových hier.

Tréningy sú formou hier, v ktorých sú skryté prvky všeobecného všestranného športového rozvoja. 

V tomto veku sa rozvíja rýchlosť a všeobecný všestranný pohybový rozvoj u detí.

Snažíme sa motivovať dieťa ku prirodzenému hravému pohybu formou hier, súťaží a budovať tímového ducha.