Atletika Hrou

Tréningy spočívajú v športových a pohybových hrach, ktoré obsahujú prvky atletiky,športovej gymnastiky a loptových hier.

cieľom projektu je:

-naučiť deti základným pohybovým návykom;

-vytvoriť u detí vzťah k športu;

-všeobecný rozvoj základných pohybových schopností;

-vytvoriť základy pre prípadný špecializovaný tréning;

-upevnenie zdravia

termíny tréningov:

pondelok- 16:15- 17:15 zamerané na športové hry

streda- 17:15- 18:15 zamerané na gymnastiku a cvičenia na balančných pomôckach

pre starších a šikovnejších:

štvrtok- 15:20- 16:20 pohybové hry zamerané na atletické disciplýny

Atletika Hrou